Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC)