Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

zostało unieważnione w zakresie zadania nr 4. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia [SKAN]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]