Od 01.04.2022 informacja o rozstrzygnięciu postępowania jest umieszczona na stronie postępowania podanej w ogłoszeniu o zamówieniu

Znak sprawy: ZP-133/10/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Dostawę zestawu elementów do pomiaru własności elektrooptycznych szkieł i ciał amorficznych wraz z oprzyrządowaniem

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

2 PHOTONS
Adam Jurczyk
ul. Stołeczna 14C/46
15-789 Białystok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-132/10/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Dostawę wysokorozdzielczych modułów do pomiaru oraz analizy własności elektrycznych oraz elektrooptycznych wraz z oprzyrządowaniem

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.
Jerozolimskie Business Park
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-130/09/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Remont i modernizację pomieszczeń Budynku Nowych Technologii IWC PAN

rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum firm:

AMP Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 5G
02-872 Warszawa

A-Project Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 5G
02-872 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-127/09/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Dostawę modułów do monitoringu wysokiej rozdzielczości impedancji elektrycznej w szczególnych warunkach wysokich temperatur na pasmo od 1 MHz do 3 GHz

rozstrzygnięto na korzyść firmy

Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG
Aubachstr. 1
56410 Montabaur
Germany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-122/06/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Dostawę szerokopasmowego analizatora impedancji.

rozstrzygnięto na korzyść firmy

Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG
Aubachstr. 1
56410 Montabaur
Germany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-103/07/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Modernizację budynku warsztatowego z przeznaczeniem na salę konferencyjną

rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum firm

AMP Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 5G
02-972 Warszawa

A-Projekt Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 5G
02-972 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-98/03/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Prasę do procesu wyciskania hydrostatycznego - dostawa i uruchomienie.

został unieważniony. Uzasadnienie unieważnienia przetargu znajduje się w ponizszym komunikacie:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: ZP-104/07/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Dostawa i uruchomienie: centrum tokarskiego sterowanego numerycznie, tokarki uniwersalnej sterowanej numerycznie

rozstrzygnięto na korzyść firmy

ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o.
02-979 Warszawa
ul. Kostrzyńska 36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: ZP-101/05/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Elektronowy mikroskop skaningowy typu stołowego - dostawa i uruchomienie

rozstrzygnięto na korzyść firmy

SULMED Artur Sulik
01-413 Warszawa
ul. Magistracka 27/48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-97/02/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Dostawa i uruchomienie pionowego centrum obróbczego HSM

rozstrzygnięto na korzyść firmy

ABPLANALP CONSULTING Sp. z o.o.
02-979 Warszawa,
ul. Kostrzyńska 36.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty