Od 01.04.2022 informacja o rozstrzygnięciu postępowania jest umieszczona na stronie postępowania podanej w ogłoszeniu o zamówieniu

Znak sprawy: ZP-157/08/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że wydany został komunikat o zmianie umowy nr ZP-157/08/2019 z dnia 13/11/2019 na podstawie uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 31/03/2020 o zmianie ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19(...)

Pełna treść komunikatu

Znak sprawy: ZP-173/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Magnetyczny i niemagnetyczny stół optyczny z podstawami
 
Znak sprawy: ZP-180/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
Znak sprawy: ZP-162/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
 
Znak sprawy: ZP-171/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa kriogenicznej stacji do pomiarów ostrzowych
 
Znak sprawy: ZP-176/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 
Znak sprawy: ZP-170/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 
Znak sprawy: ZP-163/11/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego mikroskopu metalograficznego z pełnym oprzyrządowaniem na potrzeby Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych CENTERA.
 
Znak sprawy: ZP-161/11/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 18 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00- 14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Znak sprawy: ZP-165/12/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk informuje o unieważnieniu ww postępowania. Szczegóły w załączniku: