Temat rozprawy
Superluminescent diodes based on InGaN quantum structures

Promotor:
Prof. dr hab. Piotr Perlin

Recenzenci:
Prof. dr hab. Robert Kudrawiec (recenzja w pliku pdf)
Prof. dr hab. Robert Sarzała (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Stanisław Krukowski - przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab.  Sylwester Porowski
Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
Prof. dr hab. Tadeusz Suski

Data obrony: 12 marca 2018

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN: 14 marca 2018

Praca w pliku pdf