Temat rozprawy
Procesy wzrostu i własności fizyczne monokryształów GaN otrzymywanych metodą wodorkową (HVPE) na podłożach GaN z metody amonotermalnej

Promotor:
dr hab. Izabella Grzegory prof. IWC PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Berkowski (recenzja w pliku pdf)
dr hab. Jolanta Prywer prof. PŁ. (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Tadeusz Suski - przewodniczący
Prof. dr hab. Robert Gałązka
Prof. dr hab. Michał Leszczyński
Prof. dr hab. Stanisław Krukowski
Prof. dr hab. Tomasz Story

Data obrony:
6. grudnia 2017r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN:
13. grudnia 2017 r.

Praca w pliku pdf