Temat rozprawy
Wzrost kryształów GaN metodą wodorkową (HVPE) na monokrystalicznych zarodziach GaN o różnych pokrojach i własnościach fizycznych

Promotor:
dr hab. Izabella Grzegory, prof. IWC PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Sadowski (recenzja w pliku pdf)
Prof. dr hab. Zbigniew Zytkiewicz (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Michał Leszczynski - przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. Bogdan Pałosz
Prof. dr hab. Tadeusz Suski

Data obrony: 26.06.2018 r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN: 25.09.2018 r.

Praca w pliku pdf