Temat rozprawy
Procesy fizyczne w sieci krystalicznej GaN w wysokich ciśnieniach i temperaturach: stabilność, topnienie, dyfuzja

Promotor:
Prof. dr hab. Izabella Grzegory

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Sadowski (recenzja w pliku pdf)
Prof. dr hab. Andrzej Mycielski
(recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski - przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. Stanisław Krukowski
Prof. dr hab. Tadeusz Suski
Prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz

Data obrony: 3 września 2020 r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN: 13 września 2020 r.

Praca w pliku pdf