Temat rozprawy
Struktura międzypowierzchni fazowej i jej własności w układach warstwowych opartych o azotki metali grupy III i chalkogenki bizmutu

Promotor:
dr hab. Paweł Strak, Prof. IWC PAN
Promotor pomocniczy:
dr Julita Smalc-Koziorowska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Robert Kudrawiec (recenzja w pliku pdf)
dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan, Prof. IFJ PAN (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Bogdan Pałosz- przewodniczący
Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
dr hab. Agata Kamińska, Prof. IF PAN
dr hab. Sławomir Łepkowski, Prof. IWC PAN

Data obrony: 7 października 2020 r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN:13 października 2020 r.

Praca w pliku pdf