Temat rozprawy
Określenie mechanizmów wzrostu i domieszkowania kryształów azotku galu wzrastanych z fazy gazowej metodą halogenkową w wybranych kierunkach półpolarnych i niepolarnych

Promotor:
dr hab. Michał Bockowski, Prof. IWC PAN

Recenzenci:
dr hab. Dobrosława Kasprowicz (recenzja w pliku pdf)
dr hab. Włodzimierz Strupiński (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Michał Leszczyński- przewodniczący
Prof. dr hab. Jerzy Janik
Prof. dr hab. Piotr Perlin
Prof. dr hab. Sylwester Porowski
Prof. dr hab. Tomasz Story

Data obrony: 8 października 2020 r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN:13 października 2020 r.

Praca w pliku pdf