Temat rozprawy: Physical mechanisms determining the maximum optical power emitted from InGaN laser diodes
Promotor: prof. dr hab. Piotr Perlin

Recenzenci:
prof. dr hab. Maciej Bugajski (recenzja w pliku pdf)
dr hab. Andrzej Maląg (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Izabella Grzegory - przewodniczący
prof. dr hab. Witold Trzeciakowski
prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN
prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski

Data obrony: 15 września 2021 r.

Data nadania stopnia przez Radę Naukową IWC PAN: 28 września 2021 r.

Rozprawa doktorska w pliku pdf