Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Data wszczęcia postępowania: 05.12.2022

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:
Noise and THz Responsivity Mechanisms in Graphene and Semiconducting Plasma Wave Detectors

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotor:
prof. Sergei L. Rumiantcev (IWC PAN)

Promotor pomocniczy:
dr Dmytro But (IWC PAN)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Jacek Kossut (Instytut Fizyki PAN) – Przewodniczący
prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski (IWC PAN)
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:
Dr. Sandra Pralgauskaitė, Assoc. Professor (IAET, Vilnius University) - recenzja
Prof. Laszlo Bela Kish (Texas A&M University) - recenzja
dr hab. inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) - recenzja

Data obrony: 08.09.2023

Data nadania stopnia przez Radę Naukową IWC PAN: 26.09.2023

Zawiadomienie o obronie