Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Data wszczęcia postępowania: 05.12.2022

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:
Terahertz plasma excitations in AlGaN/GaN nanostructures

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotor:
dr hab. Grzegorz Cywiński, prof. IWC PAN (IWC PAN)

Promotor pomocniczy:
dr Dmytro But (IWC PAN)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Tadeusz Suski (IWC PAN) – Przewodniczący
prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski (IWC PAN)
prof. dr hab. Piotr Perlin (IWC PAN)

Recenzenci:
prof. Gintaras Valusis (Center for Physical Sciences and Technology, Lithuania) - recenzja
prof. dr hab. Grzegorz Sęk (Politechnika Wrocławska) - recenzja
prof. Oleksiy Pashkin (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany) - recenzja

Data obrony: 27.10.2023

Data nadania stopnia przez Radę Naukową IWC PAN: 28.11.2023

Zawiadomienie o obronie