Data wszczęcia postępowania: 18.04.2023

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:
Phenomena related to charge distribution in nitride heterostructures and their quantitative determination using density functional theory

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotor:
dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN (IWC PAN)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Piotr Perlin (IWC PAN) – Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Majewski (UW)
dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN (IWC PAN)
dr hab. Henryk Turski, prof. IWC PAN (IWC PAN)

Recenzenci:
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – recenzja
prof. dr hab. Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski) – recenzja
dr hab. inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) – recenzja

Data obrony: 11.10.2023

Data nadania stopnia przez Radę Naukową IWC PAN: 24.10.2023

Zawiadomienie o obronie