mgr Maria Michalina Szoła

Data wszczęcia postępowania: 26.06.2023

Postępowanie prowadzone wspólnie z Université de Montpellier (Francja).

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:
THz spectroscopy of Dirac matter

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotorzy:
prof. dr hab. Wojciech Knap (IWC PAN)
Dr. Frédéric Teppe (Université de Montpellier)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Witold Trzeciakowski (IWC PAN) – Przewodniczący
dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN (IWC PAN)
dr hab. Henryk Turski, prof. IWC PAN (IWC PAN)
Dr. Sebastien Nanot, Asst. Prof. (Univ. Montpellier)
Dr. Kenneth Maussang, Assoc. Prof. (Univ. Montpellier)

Recenzenci:
Dr. Yanko Todorov (Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Physique) – recenzja
prof. dr hab. Tomasz Story (Instytut Fizyki PAN) – recenzja
Izv. Prof. Dr. sc. Mario Novak, Assoc. Prof. (University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics) – recenzja

Data obrony: 23.11.2023

Data nadania stopnia przez Radę Naukową IWC PAN: 28.11.2023

Zawiadomienie o obronie