mgr inż. Natalia Fiuczek

Data wszczęcia postępowania: 25.08.2023

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:

Mechanizm trawienia elektrochemicznego GaN oraz jego zastosowanie w inżynierii urządzeń optoelektronicznych

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotorzy:
prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski (IWC PAN)

Promotor pomocniczy:
dr inż. Marta Sawicka (IWC PAN)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Izabella Grzegory (IWC PAN) – Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Perlin (IWC PAN)
prof. dr hab. Witold Trzeciakowski (IWC PAN)
dr hab. Jan Weyher, prof. IWC PAN (Univ. Montpellier)

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Sadowski (Politechnika Gdańska) – recenzja
prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz (Instytut Fizyki PAN)recenzja
dr hab. Jan Suffczyński (Uniwersytet Warszawski)recenzja

Data obrony: 15.04.2024
Zawiadomienie o obronie