mgr Aleksandr Cherniadev

Data wszczęcia postępowania: 26.02.2024

Dyscyplina: nauki fizyczne

Temat rozprawy:
Investigating terahertz near-field sensing with a locally integrated probe

Treść rozprawy

Streszczenie PL

Streszczenie EN

Promotorzy:
dr Alvydas Lisauskas (Vilnius University)
dr Dmytro But (IWC PAN)

Komisja doktorska:
prof. dr hab. Stanisław Krukowski (IWC PAN) – Przewodniczący
prof. dr hab. Witold Trzeciakowski (IWC PAN)
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Sakowicz, prof. IWC PAN (IWC PAN)

Recenzenci:
dr hab. inż. Przemysław Łopato (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - recenzja
dr Renata Butkutė (Vilnius University) - recenzja
prof. Jaime Gómez Rivas (Eindhoven University of Technology) - recenzja

Data obrony: 2.07.2024
Zawiadomienie o obronie