Znak sprawy: ZP-160/10/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
Dostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk 
 

Znak sprawy: ZP-156/07/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Kriogeniczna stacja do pomiarów ostrzowych

został unieważniony. Uzasadnienie unieważnienia przetargu znajduje się w poniższym komunikacie:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: ZP-159/09/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa aparatury do charakteryzacji powierzchni właściwej, porowatości i gęstości z funkcją pomiaru chemisorpcji wraz z jednostkami sterującymi oraz instalacją do gazów analitycznych na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 

Znak sprawy: ZP-152/05/2019
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Spektrometr próżniowy FT-IR

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-157/08/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Stworzenie Clean-Room w ramach adaptacji pomieszczeń Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w budynku przy Alei Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

GBD Sp. z o.o.
ul. Puławska 405/219
02-801 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Znak sprawy: ZP-148/02/2018
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje że w:

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum w składzie:

Agencja Ochrony Kowalczyk
Agencja Ochrony MK
Agencja Ochrony MK BIS

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Znak sprawy: ZP-135/11/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób fizycznych i obiektów Instytutu Wysokich Ciśnień PAN"

rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum firm:

CERBER SECURITY Sp. z o.o.
BASMA SECURITY Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-137/11/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie biurowe - meble typowe i indywidualne, siedziska - do modernizacji i remontu części pomieszczeń budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu  Wysokich Ciśnień PAN

został rozstrzygnięty na korzyść f-my:

MIKOMAX POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Obornicka 245
60-693 Poznań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-133/10/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Dostawę zestawu elementów do pomiaru własności elektrooptycznych szkieł i ciał amorficznych wraz z oprzyrządowaniem

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

2 PHOTONS
Adam Jurczyk
ul. Stołeczna 14C/46
15-789 Białystok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-132/10/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Dostawę wysokorozdzielczych modułów do pomiaru oraz analizy własności elektrycznych oraz elektrooptycznych wraz z oprzyrządowaniem

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.
Jerozolimskie Business Park
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty