Znak sprawy: ZP-93/12/2013
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Urządzenie badawcze do plasterkowania podłoży półprzewodnikowych - dostawa i uruchomienie

został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: ZP-90/12/2013
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg nieograniczony na:

Urządzenie badawcze do plasterkowania podłoży półprzewodnikowych - dostawa i uruchomienie

został unieważniony. Uzasadnienie unieważnienia przetargu znajduje się w ponizszym komunikacie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: ZP-87/10/2013
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, ze przetarg na

Dostawę i montaż urządzeń odpylających

rozstrzygnięto na korzyść firmy

"Geo-Eko" Tomasz Bil
38-500 Sanok
ul. Okulickiego 55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-88/10/2013
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, ze przetarg na

Wykonanie pieca do reaktora HVPE wraz ze sterownikami i termoregulatorami oraz obudową i osprzętem

rozstrzygnięto na korzyść firmy

Firma Czylok Franciszek Czylok,
ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie Zdrój

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-86/09/2013
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, ze przetarg na

Mikroskop optyczny z kontrastem Nomarskiego - dostawa i uruchomienie

rozstrzygnięto na korzyść firmy

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60,
01-934 Warszawa

Komunikat Komisji Przetargowej.