W związku z planowanym postępowaniem dot. kriogenicznej stacji do pomiarów ostrzowych z nadprzewodzącym magnesem Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 17.01.2020 r.