W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. zakupu dwóch stołów optycznych Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 28.01.2020.