W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. kompaktowego oscyloskopu USB Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 21.02.2020.