W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. układu transferowego do wytwarzania dwuwymiarowych heterostruktur krystalicznych Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 06.03.2020.