W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. kriostatu dopasowanego do magnesu 9T Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 03.05.2020.