W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. magnesu nadprzewodzącego 9T z tzw. "ciepłą dziurą" Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 03.05.2020.