Zapytanie o cene uslugi koordynacji, obslugi i zarzadzania projektem: Utworzenia Centrum Badan i Zastosowan Terahercowych CENTERA
finansowanego w programie Fundacji na rzecz Nauki polskiej pt. Miedzynarodowe Agendy Badawcze;
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj.

W zwiazku z planowanym postepowaniem przetargowym dotyczacym ww. uslugi Instytut Wysokich Cisnien PAN prosi potencjalnych oferentow o przedstawienie cen zgodnie z ponizsza specyfikacja:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesylac w terminie do 15.05.2020r na adresy e-mailowe podane w specyfikacji.