W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. komputerów i urządzeń peryferyjnych Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 18.05.2020.