W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. systemu QCL Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Because of a planned tender procedure for a QCL system, the Institute of High Pressure Physics PAS asks potential offerers to quote the system specified below:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 21.05.2020.

The prices together with other important information please send till to 21.05.2020.