W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. wzmacniaczy homodynowych (lock-in) Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 29.05.2020.