W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. kriostatu helowego z obiegiem zamkniętym wraz z oprzyrządowaniem Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 10.07.2020.