W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

Część I: Projekt oraz wykonanie struktur scalonych zawierających układy oscylatorówpełniących funkcję emiterów promieniowania THz
Część II: Wytworzenie–przy użyciu wykonanych w Części I struktur –linijki emitującej promieniowanie THz

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 03.08.2020.