W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. komputerów i urządzeń peryferyjnych Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Załącznik 1a_komputery

Załącznik 1b_monitory

Załącznik 1c_zestaw interaktywny

Załącznik 1d_akcesoria komputerowe

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 06.09.2020 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.