W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. Zaprojektowania i wykonania terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology) Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 16.10.2020r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.