W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

Zakupu komponentów optycznych

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 01.12.2020.