W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU CHŁODZENIA I WYMIANY CIEPŁA dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 14.02.2021.