W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

dostawy oprogramowania Overleaf Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 25.02.2021.