W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU CHŁODZENIA I WYMIANY CIEPŁA

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 12.03.2021.