W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dotyczącym

Zakupu podłoży GaN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 02.04.2021.