W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot. Zaprojektowania i wykonania terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology) Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi o przedstawienie cen zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

Przedmiotem zamówienia jest usługa podwykonawstwa polegająca na zapewnieniu podwykonawstwa technologicznego na potrzeby projektu MAB CENTERA realizowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca powinien dysponować:

  1. Infrastrukturą technologiczną umożliwiającą wykonanie przyrządówmikroelektronicznych ( w tym.:clean room minimalna klasa czystości ISO6),
  2. Parkiem maszynowym kompatybilnym z technologią krzemową oraz umożliwiającym pracę z podłożami o średnicach 2”; (50.6mm) (kompatybilność z podłożami 3”; będzie dodatkowym atutem),
  3. Aparaturą pomiarową, dzięki której możliwa będzie optymalizacja,

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Szkolenie z obsługi aparatury dla wskazanych przez Zamawiającego członków projektu MAB CENTERA,
  2. Umożliwienie samodzielnej pracy członków projektu MAB CENTERA u Wykonawcy, po odpowiednim szkoleniu i akceptacji,
  3. Zapewnienie dostępu do infrastruktury i parku maszynowego Zamawiającemu we wcześniej uzgodnionych terminach w celu wykonania: bolometru krzemowego
  4. Udostępnienie Zamawiającemu plików wsadowych dla maszyn technologicznych, logów z przeprowadzonych procesów oraz plików z charakteryzacji.

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 30.04.2021r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.