W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

dostawy trzech rolek taśm typu „blue tape”

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 13.05.2021.