W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 30.05.2021.