Instytut Wysokich Ciśnień PAN ogłasza wstępne konsultacje rynkowe, których
przedmiotem jest

Zakup aparatury badawczej do pomiaru rozkładu wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle tracking analysis)

Ogłoszenie

Wniosek

Regulamin


Institute of High Pressure Physics PAS announces initial market consultations for

Purchasing of the research equipment for measuring of the size distribution of nanoparticles with NTA method (Nanoparticle tracking analysis)

Announcement

Application

Rules (in Polish)