Instytut Wysokich Ciśnień PAN informuje, że ze wstępne konsultace rynkowe, których przedmiotem jest

Zakup aparatury badawczej do pomiaru rozkładu wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle tracking analysis)

zostały zakończone.

Protokół

Protokół (skan)