W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

przesuwnej tacy w małej śluzie oraz pokrywy portu rękawicy

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 16.07.2021.