W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

aparatury kontrolnej i badawczej

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Ogłoszenie [PDF]

Ogłoszenie [DOCX]

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 13.10.2021.