W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dotyczącym

zakupu materiałów do preparatyki TEM

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja