W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dotyczącym

dostawy zestawu kwantowych laserów kaskadowych z oprzyrządowaniem

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [doc]

Specyfikacja [pdf]