W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

dostawy achromatycznej płytki λ/4

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 11.02.2022.