W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

Achromatyczna płytka falowa λ/4, zakres długości fali nie mniejszy niż 100-717μm, CA nie mniejsza niż 25 mm, w uchwycie umożliwiającym obrót

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 18.02.2022.