W związku z planowanym postępowaniem przetargowym dot.

Zaprojektowania i wykonania terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie cen zgodnie z poniższą specyfikacją:

Specyfikacja [PDF]

Specyfikacja [DOCX]

Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do 01.04.2022.